Latest News

Arti Mimpi Sangkar

Arti Mimpi Sangkar
Arti Mimpi Sangkar
Bermimpi sebuah sangkar baik sangkar kosong maupun sangkar terisi burung menggambarkan makna tentang kehidupan yang dimana ketika anda bermimpi melihat sebuah sangkar kosong maka sepertinya anda akan melakukan suatu perjalanan tang jauh namun jikalau anda bermimpi melihat sebuah sangkar yang terisi dengan burung yang tergolong buas maka sepertinya anda akan mendapatkan suatu harta yang tentu saja harta yang anda dapatkan dari keluarga anda atau dengan kata lain mendapatkan warisan.

Kesimpulan
Bermimpi melihat sangkar kosong, bermakna anda akan melakuan perjalanan jauh. 
Jika mimpi melihat burung buas dalam sangkar bersirat akan mendapat warisan.


Sangkar
Sangkar

Arti Sangkar adalah kandang yang menyerupai sebuah rumah yang biasanya dibuat sebagai tempat beternak burung, unggas atau binatang lainnya.


Arti Mimpi Terkait :

Sapi
Bermimpi melihat atau menyembelih sapi bermakna anda akan mendapat keuntungan diluar dugaan. Dan mimpi melihat sapi masuk kedalam rumah bertanda akan ada rezeki.

Saputangan

Bermimpi mendapatkan saputangan, bermakna akan terjadi percekcokan yang berdasarkan cinta.

Sapu 

Bermimpi menyapu dengan sapu baru, bermakna anda akan sukses dalam cinta dan cita. Dan mimpi menyapu di dalam rumah bersirat ada tamu.

Sawah 

Bermimpi melihat padi disawah, menandakan anda akan bahagia. Dan mimpi membawa sapi kesawah bersirat akan datang kesuburan.

Sedih

Bermimpi sedang diliputih sedih bermakna agar anda lebih berusaha lagi dalam perjuangan.

Sehat 

Bermimpi seolah-olah berbadan sehat, bermakna harus ekstra hati-hati dengan makanan yang sering anda makan.

Seberang

Bermimpi sedang menyeberang sebuah kali atau bengawan dengan perahu, bermakna akan mendapatkan derajat.

Sekolah

Bermimpi berada disekolah lanjutan atau menengah, bertanda akan memperoleh pengetahuan yang luas dalam mengembangkan bakat anda. 
Bermimpi memasuki gedung sekolah bersiratan bercita-cita baik.

Bermimpi menyelam diair yang dingin, bertanda tidak baik anda akan mengalami sakit parah dan kemungkinan dapat membawa akibat yang fatal.
Bermimpi melihat atau membeli selembar selendang leher, bermakna ada khabar bahagia yang sebelumnya meminta ketekunan anda.
Bermimpi memperoleh selimut, bermakna akan dapatkan kekayaan yang cukup.

Arti Mimpi Lainnya lihat di => Ramalan Arti Mimpi 
Tafsir Mimpi

0 Response to "Arti Mimpi Sangkar"

Ramalan Hari Ini

Ramalan berasal dari kata “ ramal ” yang artinya adalah suatu ilmu untuk menafsir, menilik, melihat atau memprediksi nasib seseorang,...